برچسب: کودک و نوجوان

۰

بازی درمانی

کودکان را باید از چشم انداز رشد و تحول بررسی و درک کرد. نباید آنها را بزرگسالانی کم سال یا مینیاتوری از یک بزرگسال در نظر گرفت. دنیای آنها جهانی از واقعیات عینی و...

۰

راهبردهای موفقیت آمیز برای مهارت های اجتماعی در کودکان اتیسم

راهبردهای موفقیت آمیز برای مهارت های اجتماعی در کودکان اتیسم ماهیت اختلال طیف اتیسم چنین است که دانش آموزان اغلب : فاقد توانایی درک قوانین رفتار اجتماعی هستند. تماس چشمی آن ها غیر عادی...

۰

کودک را نوازش کنید

کودک را نوازش کنید. نوازش برای کودکان و حتی بزرگسالان یک نیاز اساسی است.نوازش ها به صورت کلامی و غیر کلامی صورت می گیرند و در بین آن ها نوازش پوستی،بیشترین تاثیر را به...

۰

راه کار های حل مسئله

کودکان دارای مشکلات یادگیری معمولاً در مواجهه با مسائل ریاضی به شکل عبارت، حالات سردرگمی و درماندگی آموخته شده از ود بروز می دهند.به طور مثال ممکن است آنها در خواندن مساله و درک...

۰

بلوغ زودرس و دیررس در دختران

جنبه های مثبت و منفی تاثیر بلوغ زودرس و دیررس در میان دختران چندان روشن نیست.آنچه مسلم است،برخلاف پسران، بسیاری از دختران تمایلی به بلوغ زودرس ندارند، بلکه خواهان آنند که بلوغ به موقع...

مادر و نوزاد ۰

دلبستگی فرزند به مادر

اصطلاح دلبستگی در شکل ساده ی خود به صورت تمایل نوزاد به حفظ تماس بدنی یا ادراکی با مادر تعریف شده است.این دلبستگی با رفتارهایی از قبیل دنبال کردن مادر با چشم، چسبیدن به...

۰

مشکلات تحصیلی در نوجوانان

در آغاز بلوغ،نوجوان در دوره راهنمایی است.او دوره ابتدایی را تمام کرده و به مفاهیم اولیه علوم و ریاضیات آشنا شده است.لذت بردن از درس و مدرسه در این دوره به عوامل زیر بستگی...

۰

الکلی بودن و نابسامانی خانواده

تحققیقی که در سال ۱۹۹۰ توسط انجمن الکلیسم آمریکا بر روی ۲۰۰ مدرسه انجام گرفت نشان داد که مصرف الکل زیاد یکی از بحرانی ترین موضوع های بهداشتی است.به طور کلی مصرف الکل به...