برچسب: کودک و نوجوان

۰

خدمات مشاوره تلفنی در مرکز مشاوره دیدار ارائه می گردد.

مشاوره روانشناسی تلفنی ، امروزه در میان مردم گسترش بسیاری یافته است و مزایای بسیاری دارد. مشاوره تلفنی در میان مشاوران نیز محبوبیت زیادی دارد. چرا که بسیاری از افراد که قادر به مشاوره...

۰

بازی درمانی

کودکان را باید از چشم انداز رشد و تحول بررسی و درک کرد. نباید آنها را بزرگسالانی کم سال یا مینیاتوری از یک بزرگسال در نظر گرفت. دنیای آنها جهانی از واقعیات عینی و...

۰

راهبردهای موفقیت آمیز برای مهارت های اجتماعی در کودکان اتیسم

راهبردهای موفقیت آمیز برای مهارت های اجتماعی در کودکان اتیسم ماهیت اختلال طیف اتیسم چنین است که دانش آموزان اغلب : فاقد توانایی درک قوانین رفتار اجتماعی هستند. تماس چشمی آن ها غیر عادی...

۰

کودک را نوازش کنید

کودک را نوازش کنید. نوازش برای کودکان و حتی بزرگسالان یک نیاز اساسی است.نوازش ها به صورت کلامی و غیر کلامی صورت می گیرند و در بین آن ها نوازش پوستی،بیشترین تاثیر را به...

۰

راه کار های حل مسئله

کودکان دارای مشکلات یادگیری معمولاً در مواجهه با مسائل ریاضی به شکل عبارت، حالات سردرگمی و درماندگی آموخته شده از ود بروز می دهند.به طور مثال ممکن است آنها در خواندن مساله و درک...

۰

بلوغ زودرس و دیررس در دختران

جنبه های مثبت و منفی تاثیر بلوغ زودرس و دیررس در میان دختران چندان روشن نیست.آنچه مسلم است،برخلاف پسران، بسیاری از دختران تمایلی به بلوغ زودرس ندارند، بلکه خواهان آنند که بلوغ به موقع...

افسرگی پس از زایمان ۰

دلبستگی فرزند به مادر

اصطلاح دلبستگی در شکل ساده ی خود به صورت تمایل نوزاد به حفظ تماس بدنی یا ادراکی با مادر تعریف شده است.این دلبستگی با رفتارهایی از قبیل دنبال کردن مادر با چشم، چسبیدن به...

۰

مشکلات تحصیلی در نوجوانان

در آغاز بلوغ،نوجوان در دوره راهنمایی است.او دوره ابتدایی را تمام کرده و به مفاهیم اولیه علوم و ریاضیات آشنا شده است.لذت بردن از درس و مدرسه در این دوره به عوامل زیر بستگی...