نویسنده: پیش‌فرض سایت

0

قدرت تجسم

تجسم فرآیندی است که توسط تمامی استادان و آموزگاران برجسته ی قدیمی و امروزی،در طول قرن ها تدریس می شود.چارلزهانل در کتاب((روش کلیدی))چاپ 1912،به بیست و چهار نوع تمرین هفتگی...

تفکر انتقادی 0

تمایز و ادغام

تمایز و ادغام دو فرآیند فطری در عامل بودن هستند که انگیزش و رشد جاری را هدایت می کنند.تمایز،خود را گسترش می دهد و آن را به طور فزاینده ای...

0

راه های برقراری رابطه

راه های ایجاد ارتباط الف)راه های ارتباط کلامی(Verbal) _اجزای کلامی ارتباط مانند:گفتنی ها و شنیدنی ها،بلندی صدا،سرعت،محتوای کلام،آغازگری کلام،کلمات مناسب،نحوه ی جمله بندی،زمان بندی ارتباط کلامی و غیره. ب)راه های...