برچسب: روانشناس

۰

خشونت خانگی به چه معناست و انواع آن کدام است؟

خشونت خانگی بر اساس مطالعات جامعه شناسی ، هدف اصلی خشونت خانگی کودکان خردسال هستند. دومین نوع خشونت معمول در خانواده، خشونت علیه زنان است. خشونت درون خانواده بازتاب الگوهای کلی‌تر رفتار خشن است. بسیاری...

۰

هدف گذاری

فرآیند هدف گذاری (تعیین هدف) ۱- هدف گذاری، تصویر ذهنی شما را از خودتان بهبود می بخشد، از این رو کیفیت زندگی نیز بهتر می شود. هدف چینی این امکان...