بایگانی‌ ماهانه: جولای 2018

0

بازی درمانی

بازی درمانی فعالیتی داوطلبانه و برخاسته از انگیزه های درونی است که در آن،تعیین چگونگی کاربرد هر شی به اختیار خود فرد است.درآن هیچ هدف بیرونی وجود ندارد.خود فرایند بازی...

کودک یک تا سه ساله چه ویژگی های روانشناختی دارد؟ 0

استقلال کودکان

بچه ها اغلب احساس عجز و نا توانی می کنند،چون هنوز کوچک هستند و در این جهان وسیع،شتابان و پیچیده تجربه ی کافی ندارند_این همه ماشین که نمی توانند به...

0

ذهنیت های طرحواره ای

ذهنیت های طرح واره ای ذهنیت های طرحواره ای، حالات هیجانی و رفتارهایی مقابله ای هستند که در هر لحظه آنها را تجربه می کنیم. اغلب اوقات ذهنیت های طرحواره...

42

خانواده موفق

پنج توصیه ی عملی برای داشتن یک خانواده ی موفق: 1- یک سیستم سرپرستی و پذیرش خانوادگی ایجاد کنید. نیاز شماره ی یک هر فردی، نیاز به مقبولیت و پذیرش...

0

اعتماد در محل کار

آیا باید به همه اعتماد داشت؟ چه موقع عدم اعتماد به دیگران در محیط کار طبیعی است؟ وقتی فرد جدیدی را ملاقات میکنید یا آموزش یک کارمند جدید را می...