نویسنده: عاطفه پویا

0

ذهنیت های طرحواره ای

ذهنیت های طرح واره ای ذهنیت های طرحواره ای، حالات هیجانی و رفتارهایی مقابله ای هستند که در هر لحظه آنها را تجربه می کنیم. اغلب اوقات ذهنیت های طرحواره...

0

طرح واره

طرح واره چیست؟ طرح واره یک الگو است، طرح واره ها در خلال دوران کودکی و نوجوانی شکل می گیرند و بارها و بارها در طی زندگی شما، فعال می...

0

نگرانی

رد پای نگرانی را همه جا می توان پیدا کرد. همه ما نگران می شویم. در واقع 38 درصد از افراد هر روز نگران می شوند. نگرانی، سبک تفکری است...