نویسنده: عاطفه پویا

386

طرح واره

طرح واره چیست؟ طرح واره یک الگو است، طرح واره ها در خلال دوران کودکی و نوجوانی شکل می گیرند و بارها و بارها در طی زندگی شما، فعال می...

353

نگرانی

رد پای نگرانی را همه جا می توان پیدا کرد. همه ما نگران می شویم. در واقع 38 درصد از افراد هر روز نگران می شوند. نگرانی، سبک تفکری است...