برچسب: کاریابی

استخدام منشی 614

استخدام منشی

استخدام منشی مطب روانشناس مرکز مشاوره دیدار به منظور تکمیل کادر خود مسئول دفتر با شرایط زیر دعوت به همکاری می کند : ۱- آشنایی با Word, Excel و ترجیحا...