برچسب: روانشناس خانواده

42

ارتباط هدفدار

ساختمان یک رابطه  چهار کلید (راهنما) برای ایجاد و برقراری روابط مورد حمایت و مفید متقابل وجود دارد که عبارتند از: ۱- ارتباط هدفدار: ارتباط با نیت درک کردن و...

22

روانشناس خانواده

روانشناسی خانواده چیست؟ خانواده (Family) نخستین نهاد اجتماعی است. اکثر افراد در خانواده بدنیا می‌آیند و در خانواده نیز می‌میرند. خانواده شالوده حیات اجتماعی محسوب گردیده و گذشته از وظیفه...

23

انگیزه جنسی

نیاز جنسی،انگیزه نیرومند دیگری است که موجود زنده را به فعالیت وا می دارد.درست است که ارضا نکردن نیاز جنسی زندگی خود فرد را به خطر نمی اندازد اما در...