برچسب: روانشناس تخصصی کودک و نوجوان

سبک های فرزندپروری ۰

فرزندپروری چیست و سبک های فرزندپروری کدام است؟

سبک های فرزند پروری اختلاف نظر در مورد فرزندپروری، موضوعی است که اغلب زوجها با آن رو به رو هستند. دیانا بامریند تحقیقات قابل ملاحظه ای در  مورد سبک های فرزندپروری انجام داد و...

۰

حل دعوا بین کودکان

حل اختلافات کودکان با استفاده  از روش منصفانه می توان بسیاری از مباحثات  و اختلافات میان بچه ها را فیصله بخشید. برایان، پنج ساله، می خواست نیم ساعت باقی مانده تا شام را با جان،...

۰

آموزش نظم به کودکان

نظم آموزی “تربیت آموختن کار خوب است ، نه صرفا باز داشتن از کار بد”   هدف از نظم آموزی : ۱- آموزش روشهای صحیح زندگی ۲- احترام به بزرگترها ٣-وقتی ما حضور نداریم...

۰

نیازهای اصلی بچه ها

نیازهای اصلی بچه ها درک رفتار بچه «هیچ رفتار درست یا غلطی وجود ندارد. تنها انتخاب بامعنی، انتخاب میان ترس و عشق است.» دکتر جرارلد چامپولسکی والدین اغلب از روانشناس کودک کمک می خواهند...

۰

تقویت رفتارهای درست کودک

کودک را به پاداش استفاده از کلمات و عباراتی نظیر متشکرم، لطفا و استفاده درست از دستمال سفره، رعایت نوبت، قطع نکردن صحبت دیگران و غیره تشویق کنید. توجه داشته باشید، منظور این نیست...

۰

برخورد با رفتارهای اشتباه کودک

منحرف کردن حواس استفاده از عباراتی نظیر” ببین در دستم چه دارم؟” در کودکان دو ساله بقدر کودکان یکسال و کمتر از آن موثر واقع نمی شود. کودک دو ساله کمتر از کودکان کم...

۰

نیازهای روانی فرزند من چیست؟

گرفتاری بزرگ انسانها که نتیجه اش ناسازگاری، طلاق، خودکشی، اعتیاد،بزهکاری، بحرانهای عصبی و روانی است، در موارد غیر حضوری و در بیشتر موارد ناشی از از کمبودها و برآورده نشدن نیازهای روانی می باشد....

۰

چه تغییراتی در نوجوان اتفاق می افتد؟

تحولات دوران نوجوانی ۱- تشکیل هویت  نوجوانی دوره ای است که هویت در آن شکل میگیرد. اگرچه فرآیند تشکیل هویت، مدت ها قبل از بلوغ شروع میشود اما مفهوم خود عمدتا در دوره نوجوانی...