برچسب: ترس

388

علت ترس

علت ترس مهمترین و بنیادی ترین علت ترس، جهالت نسبت به سرشت راستین مان است. اگر متقاعد میشدیم که سرشت مان، جانی آسیب ناپذیر و جاودان است، به هیچ رو...

353

عشق و ترس

در کتاب درس هایی از معجزه گفته شده انسان دو وضعیت ذهنی دارد: عشق و ترس. در این بسیاری کتاب ها عنوان شده که ترس ریشه ی احساسات منفی ماست.این...