برچسب: تحصیلی

۰

روش های ایجاد انگیزه در دانش آموزان

روش های ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان، معلمان و مربیان می توانند از روش های زیر بهره گیرند: ۱- طرح مطالب درسی به صورت پرسش های جالب: مطلب...

۰

آموزش صحیح و شفاف

در بحث آموزش کودکان روشی را که انتخاب می کنید باید از ارائه شفاف آن اطمینان حاصل کنید. عدم شفافیت در تبیین و توضیحات معلمان،شایع تذین علت سردرگمی برای کودکان است.که این امر می...

۰

راه کار های حل مسئله

کودکان دارای مشکلات یادگیری معمولاً در مواجهه با مسائل ریاضی به شکل عبارت، حالات سردرگمی و درماندگی آموخته شده از ود بروز می دهند.به طور مثال ممکن است آنها در خواندن مساله و درک...

۰

تقویت حافظه

برخی بر این باورند که برای تقویت حافظه باید غذاهای مقوی بخورند.حتی برخی پدر مادر ها تصور می کنند که اگر شکم بچه های خود را با انواع غذاهای مقوی،مثلاً گوشت،ماهی،میگو،گردو و…پر کنند،هوش و...

۰

مشکلات تحصیلی در نوجوانان

در آغاز بلوغ،نوجوان در دوره راهنمایی است.او دوره ابتدایی را تمام کرده و به مفاهیم اولیه علوم و ریاضیات آشنا شده است.لذت بردن از درس و مدرسه در این دوره به عوامل زیر بستگی...

۰

ضعیف بودن در درس ریاضی

بسیاری از کودکان مبتلا به مشکلات یادگیری و حتی کودکانی که فاقد این مشکلات هستند، درس ریاضیات را موضوعی دشوار میدانند. تعداد نوجوانانی که تصدیق می کنند در درس ریاضی دارای مشکل بوده اند،معمولا...

۰

یادگیری خواندن

مراحل اولیه اهمیت خواندن توانایی خواندن عموما به عنوان کلیدی جهت یادگیری موثر در تمام حیطه های آموزشی مدارس شناخته میشود. مشکلات مرتبط با یادگیری خواندن تاثیری منفی بر روی یادگیری تمام دروس مدرسه...

۰

میخواهم تمرکزم را بیشتر کنم.

۱۰ تکنیک برای تقویت تمرکز: کتابی را انتخاب کنید، یک صفحه از آن را در نظر گرفته و تعداد کلمات موجود در هر پارگراف را بشمارید. یک بار دیگر این کار را تکرار کنید...