برچسب: ارتباط

۰

تاثیرگذاری

تاثیرگذاری تاثیرگذاری روی افراد، موضوع مهمی است. زیرا یادآوری های بعدی را به وجود می آورد. تاثیر اولیه، نخستین و شاید تنها فرصت مناسبی است که به افراد دنیا بگوییم ما چگونه انسانی هستیم. ...

تعارض چیست و موانع حل تعارض چیست؟ ۰

مهارتهای ارتباطی

مهارتهای ارتباط بین فردی و اجتماعی اهمیت ارتباط برقراری ارتباط اولین ضرورت یک زندگی اجتماعی است. شاید یکی از مهم ترین برتری های انسان بر سایر جانداران، تنوع و گستره وسیع ارتباطاتی است که...

سبک های فرزندپروری ۰

ساختار عاطفی خانواده

منظور از ساختار عاطفی خانواده، نحوه ی ارتباط و طرز برخورد افراد یک خانواده با هم است. نظر افراد خانواده نسبت به هم، احساسات و علاقه آنها به یکدیگر و چگونگی دخالت آنها در...

۰

راه های برقراری رابطه

راه های ایجاد ارتباط الف)راه های ارتباط کلامی(Verbal) _اجزای کلامی ارتباط مانند:گفتنی ها و شنیدنی ها،بلندی صدا،سرعت،محتوای کلام،آغازگری کلام،کلمات مناسب،نحوه ی جمله بندی،زمان بندی ارتباط کلامی و غیره. ب)راه های ارتباط غیر کلامی(Non verbal)...