برچسب: ارتباط

۰

ارتباط هدفدار

ساختمان یک رابطه  چهار کلید (راهنما) برای ایجاد و برقراری روابط مورد حمایت و مفید متقابل وجود دارد که عبارتند از: ۱- ارتباط هدفدار: ارتباط با نیت درک کردن و...

۰

تاثیرگذاری

تاثیرگذاری تاثیرگذاری روی افراد، موضوع مهمی است. زیرا یادآوری های بعدی را به وجود می آورد. تاثیر اولیه، نخستین و شاید تنها فرصت مناسبی است که به افراد دنیا بگوییم...

تعارض چیست و موانع حل تعارض چیست؟ ۰

مهارتهای ارتباطی

مهارتهای ارتباط بین فردی و اجتماعی اهمیت ارتباط برقراری ارتباط اولین ضرورت یک زندگی اجتماعی است. شاید یکی از مهم ترین برتری های انسان بر سایر جانداران، تنوع و گستره...

۰

راه های برقراری رابطه

راه های ایجاد ارتباط الف)راه های ارتباط کلامی(Verbal) _اجزای کلامی ارتباط مانند:گفتنی ها و شنیدنی ها،بلندی صدا،سرعت،محتوای کلام،آغازگری کلام،کلمات مناسب،نحوه ی جمله بندی،زمان بندی ارتباط کلامی و غیره. ب)راه های...