دسته: مقاله ها

مقاله ها در این دسته قرار می گیرند.

۰

نگرانی سلامتی

نگرانی سلامتی: اگر واقعا بیمار باشم، چی؟ آیا تا به حال برایتان پیش آمده است که با مشاهده هرگونه لک، ورم، درد در نواحی مختلف بدن تان و وارسی آنها، بلافاصله به این نتیجه...

۰

اضطراب اجتماعی

اضطراب اجتماعی فوبی اجتماعی به این صورت تعریف می شود: ترس آشکار و پایدار از یک یا چند موقعیت عملی یا اجتماعی که در آنها شخص با افراد غیر آشنا مواجه شود یا احتمال...

۰

کم خوابی و بیش فعالی sleep deprived and hyper

در کودکان بین کم خوابی و بیش فعالی رابطه وجود دارد. کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/کمبود توجه ممکن است فقط خسته شوند. با توجه به تحقیقات برخی از موارد بیش فعالی ناشی از...

۰

رفتارهای ناسازگارانه در نوجوانان

  هنگامی که با والدین نوجوانان دیگر همراه می شوید داستان های زیادی از آنان خواهید شنید. نوجوان کاری می کند که باعث تحریک شما شود مثلا اگر شما ورزش را دوست دارید او...

۰

افسردگی نشانه ضعف نیست

افسردگی نشانه ضعف نیست، بلکه یک بیماری است که نیاز به درمان حرفه ای دارد. در درمان افسردگی نخستین و حیاتی ترین تصمیمی که درمانگر باید بگیرد، این است که آیا بیمار را بستری...