بایگانی‌ ماهانه: نوامبر 2018

4

تقویت حافظه

برخی بر این باورند که برای تقویت حافظه باید غذاهای مقوی بخورند.حتی برخی پدر مادر ها تصور می کنند که اگر شکم بچه های خود را با انواع غذاهای مقوی،مثلاً...

0

آسیب های اینترنت

در این مطلب می خواهیم به آسیب هایی که از ناحیه ی ارتباط جمعی،رسانه ها و علی الخصوص رسانه های مدرن ایجاد می شود بپردازیم.آیا تکنولوژی مدرن خود فرصت است...