برچسب: کمال گرایی

کمال گرایی 400

کمال گرایی

تعاریف کمال گرایی  درباره اینکه کمال گرایی چیست و آیا یک خصوصیت خوب یا بد محسوب می شود، بین درمانجویان، جمعیت عمومی و افراد متخصص در حوزه های مختلف، عقاید...

241

کمال گرایی

تا به حال پیش آمده بشنوید فردی درباره ی دیگری بگوید: او همه ی کارها را کامل و بی نقص انجام می دهد؟ این حرف ممکن است با کمی حسادت...