کتاب خوب درباره بلوغ

اتفاقی که برای همه پدر و مادرها می افتد این است که روزی چشم باز میکنند و میبینند کودکشان دیگر کودک نیست. لحظه ی غریبی است هم غرورآفرین است و...