چگونه اضطراب کودکم را کم کنم؟

علایم اضطراب در کودکان و نوجوانان معمول است، در حالی که 10 تا 20 درصد از کودکان مدرسه دارای علایم اضطراب هستند تعداد بیشتری از کودکان استرس هایی را تجربه...