چه مشکلاتی در زوجین رایج است؟

رایج ترین مشکلات: 50% از زن و شوهرها اگر به یک متخصص مراجعه نکنند شاید زندگی خوبی نداشته باشند. 30% ازدواج ها بی روح هستند، نه عشقی، نه حرفی و...