با انگیزه کردن خودمان برای تنظیم کردن وزن بدن

چاقی اصطلاحی پزشکی است که حالتی از افزایش وزن بدن(بافت چربی) را توصیف می کند که می تواند عواقب ناخوشایندی برای سلامتی داشته باشد،از جمله اینکه می تواند موجب خطر...