پذیرش و ایجاد رابطه با کودکان

مزایای همدلی بچه ها معمولا انواع مختلفی از احساسات را تجربه می کنند. وقتی والدین با آنها همدلی می کنند و به آنها کمک می کنند که احساساتشان را درک...