برچسب: هدف گذاری

488

هدف گذاری

فرآیند هدف گذاری (تعیین هدف) 1- هدف گذاری، تصویر ذهنی شما را از خودتان بهبود می بخشد، از این رو کيفيت زندگی نیز بهتر می شود. هدف چینی این امکان...