نکته ای در مورد زندگی مشترک

#مشاوره_خانواده ⭕ هرگز، هرگز، هرگز درباره چیزی که همسرتان روی آن حساس است، به او دروغ نگویید ‎با این کار باید فاتحه روابط سالم و زندگی مشترکتان را بخوانید ‌‏‌‎✅...