تقویت ذهن نوزاد و کودک زیر دو سال چگونه ممکن است؟

تقویت ذهن نوزاد و کودک زیر 2سال مغز کودک شما همینطور که رشد میکند، شکل می‌گیرد. هرچه ارتباط سلول‌های عصبی با هم بیشتر باشد کودک باهوش‌تر است. تشکیل این اتصالات...