برچسب: نوجوان

۰

چگونه به کودکان کمک کنیم احساسات خود را بیان کنند؟

شهامت بیان احساس وقتی به بچه ای که در حال گریه کردن یا خشمگین است توجه بکنید، ممکن است ناراحت بشوید یا حتی بترسید، ممکن است این فکر برای شما پیش بیاید که این...

۰

تاثیر دوستان بر نوجوان

تاثیر دوستان بر نوجوان چگونه فشار دوستان تأثیر می گذارد؟ فشار دوستان تأثیر و نفوذی است که بچه ها روی یکدیگر دارند. بچه ها می توانند روی یکدیگر نفوذ مثبت داشته باشند و در مواقعی...

۰

بلوغ زودرس در دختران

بلوغ زودرس در دختران جان پی.هیل یکی از نخستین پژوهشگرانی که درباره ی نوجوانی زنان بررسی کرده، به این نتیجه رسیده است که روابط مادر و دختر، پس از نخستین عادت ماهیانه، به طور موقت،...

۰

نوجوانی

نوجوانی نوجوانی، زمان تغییرات مهم است. وقتی نوجوانان تغییر می کنند و بالنده می شوند، چالش پدران و مادران این است که به آنان کمک کنند تا با خانواده و همچنین با کودکی خود، احساس پیوستگی...

۰

مصرف مشروبات الکلی در نوجوانها

رانندگی نوجوانها و نگرانی پدر و مادر ۱ آیا رانندگی نوجوانها کار درستی است؟ شانزده ساله هایی هستند که با مهارت و اطمینان، حتی بهتر از پدر و مادرشان رانندگی می کنند. در مقابل...

۰

روانشناسی بلوغ

روانشناسی بلوغ سرکشی و حساسیت  اغلب نوجوانها انگار به رادارهایی مجهزند که از عوامل مسبب ناراحتی پدر و مادرشان مطلع می شوند. اگر پدر و مادر به پاکیزگی و آراستگی بها بدهند، نوجوانان بی...

آزمون هوش وکسلر ۰

آزمون هوش وکسلر

آزمون هوش وکسلر ویژگیهای روان سنجی مقیاس تجدیدنظر شده هوشی وکسلر کودکان الف – پایایی پایایی آزمون هم با روش دو نیمه کردن هم بازآزمایی برای آزمون های فرعی و نیز برای هوش بهرهای...

۰

جلوگیری از حواس پرتی هنگام مطالعه

شیوه ها و راه بردهای مطالعه جدیت در مطالعه به محض نشستن پشت میز مطالعه، خواندن را با جدیت شروع کنید زیرا اگر سریعا مشغول به مطالعه شوید، تمرکز حواس زود به دست می...

۰

نوشتن تکالیف درسی

فرزندانتان چگونه تکلیف درسی خود را به موقع انجام دهند؟ تکلیف درسی باید به موقع انجام شود. انجام به موقع تکلیف درسی، در بسیاری از خانواده ها مشکل بزرگی است، زیرا انجام تکالیف، اغلب...