نقش هیجان در سازگاری با محیط

زندگی پر از چالش ها،استرس ها،و مشکلاتی است که باید حل شوند.هیجان ها به عنوان راه حل هایی برای این چالش ها،استرس ها،و مشکلات وجود دارند. هیجان ها با هماهنگ...