نقش هوش هیجانی در دوستی

بی شک هوش هیجانی و مهارت هایی که فرد از این طریق فرا می گیرد  نقش حیاتی در نوع رابطه،دوستی،عشق و ارتباط آدمی دارد. امروزه هوش هیجانی بسیاری از موقعیت ها...