فداکاری زنان در رابطه

چرا زنان در روابط خود را فدا میکنند؟ شاید طرح سوال بالا بنظرتان غیر ضروری برسد. زنان به دلایل زیادی این کار را انجام می دهند. -برخی اوقات مردان مردان از...