استخدام منشی مطب روانشناس

استخدام منشی مطب روانشناس   مرکز مشاوره دیدار به منظور تکمیل کادر خود مسئول دفتر با شرایط زیر دعوت به همکاری می کند : ۱- آشنایی با Word, Excel و...