ضعیف بودن در درس ریاضی

بسیاری از کودکان مبتلا به مشکلات یادگیری و حتی کودکانی که فاقد این مشکلات هستند، درس ریاضیات را موضوعی دشوار میدانند. تعداد نوجوانانی که تصدیق می کنند در درس ریاضی...