مشکلات یادگیری کودکان مبتلا به بیش فعالی

اختلال نقص توجه(ADD) شرایطی است که تبلیغات زیادی را  در دهه ی گذشته به خود اختصاص داده است. برخی ازکودکان مبتلا به این اختلال دارای مشکل بیش فعالی نیز هستند،...