مشکلات نوشتن

از میان تمام مهارت های سواد آموزی، نوشتن و املا بیشترین مشکلات را برای کودکان دارای مشکلات یادگیری ایجاد می کند. کارایی در نوشتن به میزان زیادی بر شناخت واژگان و...