مسئولیت پذیری در کودکان

مسئولیت پذیری در کودکان لياقت و شایستگی یعنی توانایی اداره کردن چیزی. وقتی ما احساس کنیم شایسته و لایق هستیم، اعتمادمان به خود افزایش می یابد. فرهنگ واژه ها، اعتماد...