مرد ها دوست دارند حق با آن ها باشد

چرا مرد ها دوست دارند حق با آن ها باشد؟(چرا متنفر اند از این که اشتباه کنند؟) تصور کنید با همسرتان به یک میهمانی دعوت شده اید و محل آن...