فحش دادن در کودکان

پرسش: من یک پسر 2 سال و 4 ماهه دارم که فحش میدهد، هر چه به او تذکر میدهم فایده ای ندارد. پاسخ: دوست عزیز کودکان در این سن کلماتی...