عشق بعد از چند سال ازدواج

آیا طبیعی است که شور عشق بعد از چند سال ازدواج ازبین می رود؟ سئوال: 18 سال پیش ازدواج کرده ام ، من و شوهرم بیشتر با هم دوست هستیم...