برچسب: عادت

تنظیم هیجان ها 221

مدیریت احساسات

مدیریت احساسات عنان عادت های خود را به دست بگیرید این مبحث، شامل راه کارهای عملی خودیار برای مهار احساساتی است که به دلیل شدت یا تکرار، شما را از...

8

عادت های موثر

نگاهی به هفت عادت «همانیم که مدام به آن می پردازیم. پس تعالی، نه عمل، که عادت است. »  ارسطو منش ما ، اساسا متشکل از عادتهای ماست. ضرب المثلی...