طرح واره

طرح واره چیست؟ طرح واره یک الگو است، طرح واره ها در خلال دوران کودکی و نوجوانی شکل می گیرند و بارها و بارها در طی زندگی شما، فعال می...