شناخت در دوران نامزدی

اگر در جلسه ی خواستگاری یا دوران نامزدی متوجه شدید که بیشتر از حد طبیعی درمورد گذشته ی شما،و اینکه ایا در گذشته با شخص دیگری رابطه داشته اید یا...