سوگ و سوگواری(1)

فقدان بخش جدایی ناپذیر زندگی است، که از گسستگی روابط تا جدایی و مرگ را شامل می شود. انواع گوناگون فقدان معانی متفاوتی برای افراد دارد لیکن برخی جیزها درباره...