زندگی زناشویی

یکی از اشتباهات رایج در جامعه ی ما،باور های نادرست والدین پس از بچه دار شدن است.شاید این جمله را بار ها شنیده اید که وقتی صاحب بچه شدیم باید...