روشهایی که میتوان اعتماد به نفس نوجوان را افزایش داد.

یکی از مهمترین کارهایی که پدر و مادر باید برای فرزندشان از کودکی و به ویژه در نوجوانی انجام بدهند بالا بردن اعتماد به نفس نوجوان است. عزت نفس به...