برچسب: روانشناسی تخصصی کودک و نوجوان

۰

مصرف مشروبات الکلی در نوجوانها

رانندگی نوجوانها و نگرانی پدر و مادر ۱ آیا رانندگی نوجوانها کار درستی است؟ شانزده ساله هایی هستند که با مهارت و اطمینان، حتی بهتر از پدر و مادرشان رانندگی می کنند. در مقابل...

۰

اضطراب امتحان

اضطراب امتحان اضطراب امتحان از دو کلمه  اضطراب و امتحان تشکیل شده است. منظور از اضطراب نوعی حالت نا خوشایند و مبهم است  که با پریشانی، وحشت، هراس، تپش قلب، تعرق، سردرد، بی قراری،...

۰

اخلاق در نوجوانها

فرزندان خود را برای رسیدن به چشم اندازهای وسیعتر یاری دهید چگونه به فرزندان خود کمک می کنید تا بفهمند و بدانندی از یک جامعه بزرگتر هستند؛ بفهمند و بدانند که نسبت به این جامعه...

۰

تقویت رفتارهای درست کودک

کودک را به پاداش استفاده از کلمات و عباراتی نظیر متشکرم، لطفا و استفاده درست از دستمال سفره، رعایت نوبت، قطع نکردن صحبت دیگران و غیره تشویق کنید. توجه داشته باشید، منظور این نیست...

۰

استقلال طلبی در کودک یک ساله

دلبستگی و احساس تعلق مهمترین حادثه ی نخست زندگی است. اگر کودک تا پایان نخستین سال زندگی اش از مهر و محبت کافی برخوردار شود، گامی استوار در روابط انسانی برداشته در موقعیتی قرار...

۰

مصاحبه بالینی با کودکان و نوجوانان

در روانشناسی تخصصی کودک و نوجوان یکی از مسایلی که مطرح می شود مصاحبه بالینی با کودک و نوجوان است. مصاحبه های بالینی با کودکان می تواند با اهداف مختلفی انجام میشود. شکل، محتوا...

۰

روش تکامل اخلاق در کودکان

زیربنای روش تکامل اخلاق را ده نکته مهم تشکیل می دهد: ۱- اخلاق یعنی احترام. قبل از بحث درباره تکامل اخلاق باید آنرا تعریف کنیم. نخستین نکته مهم این است که جوهر اخلاق احترام...

۰

تاثیر والدین بر بزهکاری فرزندان

اگر با آمار سروکار داشته باشید، حتما می دانید پیوسته آمار اعتیاد،طلاق،خودکشی،بزهکاری و کجروی اجتماعی در حال افزایش است. اگر در بین نزدیکان خود چنین کسانی را می شناسید کمی تخصصی به شرایط و...

۱

ساختار رفتاری خانواده

خانواده ها به لحاظ رفتاری چهار گونه اند که حتما هر یک از ما درون یکی از این خانواده ها بزرگ شده ایم: گونه نخست: پدر مهربان و سازگار، مادر خشن و سخت گیر...