همه چیز درباره ی رابطه ی جنسی در دوران دوستی

چرا رابطه جنسی در دوره دوستی رایج تر شده است؟ هر چند هنوز به اندازه کشورهای غربی نیست، اما امروز دیگر رابطه جنسی قبل از ازدواج چیز عجیبی در ایران...