برچسب: دلیل نادرست برای ازدواج

۰

دلیل نادرست برای ازدواج (۲)

دلیل نادرست ۲ تنهایی و استیصال  شب،تنها در رخت خوابتان دراز کشیده اید.از آخرین باری که کسی را داشتید،مدت ها گذشته است.بدنتان احساس تهی بودن می کند.قلبتان دردمند است.ذهنتان به...

۰

۷دلیل نادرست برای ازدواج

۷ دلیل نادرست برای ازدواج: ۱_فشار(سن،خانواده،دوستان و غیره) ۲_تنهایی و استیصال ۳_گرسنگی جنسی ۴_بی توجهی به زندگی خود ۵_اجتناب از بزرگ شدن ۶_احساس گناه ۷_پر کردن خلا های احساسی و...