برچسب: دلیل نادرست برای ازدواج

0

دلیل نادرست برای ازدواج (2)

دلیل نادرست 2 تنهایی و استیصال  شب،تنها در رخت خوابتان دراز کشیده اید.از آخرین باری که کسی را داشتید،مدت ها گذشته است.بدنتان احساس تهی بودن می کند.قلبتان دردمند است.ذهنتان به...

2

7دلیل نادرست برای ازدواج

7 دلیل نادرست برای ازدواج: 1_فشار(سن،خانواده،دوستان و غیره) 2_تنهایی و استیصال 3_گرسنگی جنسی 4_بی توجهی به زندگی خود 5_اجتناب از بزرگ شدن 6_احساس گناه 7_پر کردن خلا های احساسی و...