دروغگویی در کودکان

کودکان دروغگو متولد نمی شوند، دروغگویی آنها برای آسیب رساندن یا فریب دادن دیگران نیست.اغلب کودکان به دلایل زیر دروغ میگویند: ا) ترس از تنبیه شدن 2) میل به خشنودی...