بالا بردن تمرکز دانش آموزان

توجه در یادگیری برای یادگیری و به خاطر سپردن هر مطلبی اولین شرط، توجه به آن مطلب است که اگر دانش آموز از هوش بالایی هم برخوردار باشد ولی به...