برچسب: خطاهای شناختی

366

افسردگی

افسردگی مهارت مقابله با خلق منفی همه ما دوست داریم در تمامی احوالات خود را فردی با خلقيات  متعادل، با ثبات، ملایم و مسلط بر احوال خویش نشان دهیم، چنین...

185

خطاهای شناختی

فهرست خطاهای شناختی 1- ذهن خوانی: شما فرض را بر این میگذارید که میدانید آدم ها چه فکر میکنند بی آنکه شواهد کافی در مورد افکارشان داشته باشید. مثلا: “او...