خدمات مرکز

خدمات مركز مشاوره ديدار   قصه درمانى تفسیرنقاشى بازی درمانى اختلالات یادگیری مشکلات رفتاری کودک(بیش فعالى، اضطراب، پرخاشگری و … ) مشاوره تحصيلى اجراى تست هاى هوش،شخصيت و استعداديابى مشاوره...