انواع اضطراب در کودکان کدام است و چه علایمی دارد؟

اضطراب در کودکان چگونه به نظر می رسد؟ زمانی که کودکان اضطراب را تجربه می کنند، احتمالا اعلام می کنند که اضطراب، آنها را به سه طریق تحت تأثیر قرار...