توضیح مرگ برای کودکان

توضیح مرگ برای کودکان تعریف سوگ و علايم آن سوگ حالت اندوه و ناراحتی شدید دررنی در واکنش به ازدست دادن شخص، یا عقیده و فکر خاصی است. سوگ پاسخ...