تفاوتهای زن و مرد

تفاوتهای زن و مرد تحقیقات دانشگاه اکسفورد بروی “١٠٠٠ زن و مرد ٢٠تا ٤٥ساله” نشان داد: زنان خیلی سریع می‌فهمند که کسی غمگین یا ناراحت است ولی مردان تا کسی...